นิทรรศการโชว์ผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาฯ […]

กิจกรรมการบรรยาย ให้หัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามให้โดนใจผู้สัมภาษณ์งาน และเทคนิคงานด้านการออกแบบ”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมการบรรยาย ให้หัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามให้โดนใจผู้สัมภาษณ์งาน […]

นิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา […]

งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “วงกตศึกษา”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานสหกิจศึกษา ได้จัด งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา […]

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ […]

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ […]