วิชาสถาปัตยกรรมชุมชนพานักศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมชุมชนจากการทัศนศึกษาชุมชน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียนรู้สถาปัตยกรรมชุมชนจากการทัศนศึกษาชุมชน วิชาสถาปัตยกรรมชุมชน นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว การทัศนศึกษาชุมชนก็เป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่งในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการชุมชน โดยในวันที่ […]

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จัดกิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 […]

ศึกษาดูงาน โครงการทาวน์โฮม บ้านกลางเมือง บางนา-วงแหวน โดยบริษัท AP (Thailand)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค […]

THESIS OF THE YEAR AWARD 2020 รางวัลชมเชย จากสมาคมสถาปนิกสยาม

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรเลข เกียงตระกูล บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 […]

โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ […]

ศึกษาดูงาน โครงการคอนโดมิเนี่ยม Aspire อโศก-รัชดา

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ศาสตรา ศรีหาภาค ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ […]