กิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ […]

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. […]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา […]

ทีมถาปัตย์ดี มีแต่สร้าง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมถาปัตย์ดี มีแต่สร้าง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ […]

เข้าร่วมโครงการ “คหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 3

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการ “คหกรรมศาสตร์ […]

โครงการสถาปัตย์พระนครสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา […]

โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ด้านการออกแบบ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นฐานความรู้ด้านการออกแบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้านการออกแบบนอกชั้นเรียน โดยการประยุกค์ใช้ภูมิปัญญาทางด้านการออกแบบของวัฒนธรรมไทยทั้งในสมัยอดีต […]