บรรยากาศฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศบางส่วนจากงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 […]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ครั้งที่ 34 […]