รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2556

Posted Posted in การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]