พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา นักศึกษาคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมน้อมรำลึกพระคุณครูในพิธีไหว้ครู […]

ประชุมเรื่อง ทุนการศึกษาจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Posted Posted in การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน […]