พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2559

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2559” […]

กิจกรรม “ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2557”

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]