ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียน-การสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่1และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ชั้นปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียน-การสอนสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นปีที่1-3 และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ต.หนองขาว อ.หัวหิน จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง