ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาการสื่อการสอนและงานออกแบบด้านกราฟฟิกด้วยโปรแกรมการออกแบบ canva ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสอนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง