สถาปัตย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์บนผนัง ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ จ.ราชบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาปัตย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์บนผนัง ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ […]

โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นในนักศึกษาได้ความรู้ที่หลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม […]