สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ-จัดจ้าง, สอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เรียกสอบราคา คือ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ […]