ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตย์ฯ กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, โควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา […]