ลงสำรวจพื้นที่และติดตามการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กองศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน […]