การศึกษาการเรียนปีการศึกษา 2557มทร.พระนครรายชื่อ

รายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศรายชื่อผุ้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

* ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-282-2384 ในวันและเวลาราชการ

 map