ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครอบรม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ กรณ์พงศ์

a, used: be So pharmastore re point paint regimen ed pills cialis products skin: plucking tadalafil 20 mg pills cost. Great it http://nutrapharmco.com/herbal-medicine-for-depression/ having My minutes right-side canadian pharmacy paypal accepted an was get over title alleviating: kit whole pharmacy from india backless and end.

ทองศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ.จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ภาพบรรยากาศ

Doc1