ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

กิจกรรมโครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรม “เรือนหมอพร”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาเบื้องต้นของ “เรือนหมอพร” รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกิจกรรมโครงการรวบรวมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรม […]

วิชาสถาปัตยกรรมชุมชนพานักศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมชุมชนจากการทัศนศึกษาชุมชน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียนรู้สถาปัตยกรรมชุมชนจากการทัศนศึกษาชุมชน วิชาสถาปัตยกรรมชุมชน นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว การทัศนศึกษาชุมชนก็เป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่งในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการชุมชน โดยในวันที่ […]