เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปี2566 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “ฉลองขวัญน้อมวันทา […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง […]

รับรางวัลชมเชย ประเภททีม โครงการแข่งขันทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ: การพัฒนาตลาดเก่าโพธาราม

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง และเข้าร่วม Workshop

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) […]

กิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ […]

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. […]