เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต ณ รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ […]

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร […]

แนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา […]

รับรางวัลจาก “โครงการพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2565”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง […]

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง […]

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษาฯ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดพิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 […]

พิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา […]