ร่วมออกบูธในโครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธในโครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง […]

นักศึกษารับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ: ตลาดริมน้ำ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2567 […]

คณะสถาปัตย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๒๐๐ ปี วชิรญาณภิกขุ”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๒๐๐ ปี […]

วิทยากรโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 […]

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง สถอ. เน้นผูกมิตร สนุกกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง สถอ. […]

การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตย์ฯ ราชมงคลพระนคร เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) […]

เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร (SAR Visit) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ […]