ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กราบนมัสการขอพร พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๖๖ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กราบนมัสการขอพร พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร