รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณษการ ตำบลบางงาม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง