ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง และเข้าร่วม Workshop

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยประเทศไทยและร่วม Workshop งานศิลปะวาดภาพระบายสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ พร้อมทั้งได้สอนเทคนิคการวาด และวิธีการลงสี ให้กับนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านมา