ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการออกแบบแบบมีส่วนร่วม”

 

สถาปัต1

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการออกแบบแบบมีส่วนร่วมในงานสถาปัตยกรรมชุมชนสำหรับสถาปนิกรุ่นเยาว์”   โครงการจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ