ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ไม่ให้สาปสูญไป โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดอ่างทอง

ภาพบรรยากาศ