ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแบบมีส่วนร่วม”

สถาปัต2

       สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแบบมีส่วนร่วมในงานสถาปัตยกรรมชุมชนสำหรับสถาปนิกรุ่นเยาว์”   โครงการจัดขึ้นใน วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนคลองบางบัว กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ