ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ หรือการทำสินค้าผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในการเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว ได้ในอนาคต โดยเน้นความรู้ที่บุคคลทั่วไปในชุมชนเมื่อเข้าอบรมแล้วสามารถหาวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ทำได้ เพื่อเน้นการนำสิ่งที่มีอยู่นุมชนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยคสูงสุดและสามารถทำได้จริงโดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. งานสร้างสรรค์สมุดทำมือ
  2. สร้างสรรค์ตราปั้มง่าย ๆ ด้วยยางลบ
  3. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “จุ่มสีรองเท้าผ้าใบ”
  4. “บ้านถ้ำเสือโมเดล” ด้วยบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยธรรมชาติแบบชุมชนมีส่วนร่วม

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โดยผู้ที่สนใจหลักสูตรสามารถ เข้าศึกษาเล่มคู่มือได้ที่ งานการจัดการความรู้/คลังความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : http://arch.rmutp.ac.th/km/?page_id=215