ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ส่วนหนึ่งในกิจกรรม คิด(ส์)..ดี ทำดี..เพื่อพ่อ “สกรีนเสื้อฟรี ทำดีเพื่อพ่อหลวง”

%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี. ทำดี…เพื่อพ่อ” เป็นบรรยากาศในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์

ภาพบรรยากาศ