ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมฟังบรรยาย ISA Behind The Scene 2023 “EMSPHERE”

ISA Behind The Scene 2023 "EMSPHERE" นักศึกษาชั้นปีที่ 4, 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมฟังบรรยายจากทีมออกแบบโครงการ ณ โรงภาพยนตร์ Screen X พารากอน ซีนีเพล๊กซ์ จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม