ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันซ้อมย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

🎓บรรยากาศวันซ้อม Day1 ช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับงานรับปริญญา ซึ่งวันนี้เป็นวันซ้อมรับปริญญาวันแรกของพี่บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ ศูนย์โชติเวช