การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์ทะเบียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555

ลงทะเบียนผ่านระบบ ปีการศึกษา 2555

ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ทุกคน ทำการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

000 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกลิงค์ได้ที่นี่

ภายในวันที่ 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2555