ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ อาคารพร้อมมงคล ศูนย์พาณิชยการพระนคร

ภาพบรรยากาศ