ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมออกบูธกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาสู่อนาคตที่สดใส โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมออกบูธกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาสู่อนาคตที่สดใส ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ โดยมีการบรรยายและแนะนำถึงข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ ที่รักด้านการออกแบบเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป
รายละเอียดหลักสูตร : https://arch.rmutp.ac.th/
ลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดตามข่าวสารของคณะ https://www.facebook.com/arch.rmutp และ https://arch.rmutp.ac.th/