ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ๑๙ ธันวาคม “วันอาภากรรำลึก”

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ๑๙ ธันวาคม “วันอาภากรรำลึก” วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีบวงสรวง ในงาน ๑๙ ธันวาคม วันอาภากรรำลึก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน