การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบ 3

ประกาศย้ายห้องสอบไปที่ อาคารเรือนปัญญา (อาคารใหม่) สอบรอบเช้าเริ่มเวลา 10.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00

000 ประกาศรายชื่อและกำหนดการณ์ ผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รอบ

3