ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บางส่วนจากบรรยากาศวันพิธีมอบปริญญาบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2564

🎓🎉 ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564  ✨