ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

       รวมภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

ภาพบรรยากาศ