ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศซ้อมย่อยรับปริญญาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ครั้งที่ 37

🎓บรรยากาศวันซ้อม Day1 ช่วงเวลาแห่งความประทับจิตประทับใจ ในงานซ้อมรับปริญญา เมื่อวันที่ 11.11.66 ที่ผ่านมาเป็นวันซ้อมย่อยรับปริญญาวันแรกของพี่บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร