ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศงานแนะแนวทางการศึกษาวันที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

🥰🥰🥰🥰 ชมบรรยากาศงานแนะแนววันที่ 2 สำหรับน้องๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยมีการบรรยายและแนะนำถึงข้อมูลต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
เรียนฟรี!! เพียงใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) และทุนการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย
รายละเอียดหลักสูตร : https://arch.rmutp.ac.th/
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://admission.rmutp.ac.th/
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง Inbox หรือโทรติดต่อฝ่ายรับสมัครได้ที่ โทร 02 665 3888 ต่อ 5024, 8117, 8119
___________________________________
หมายเหตุ
- เงื่อนไขทุนสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา