ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

บรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ในงานแนะแนวอาชีพและการศึกษาของทางวิทยาลัย โดยทางได้นำเสนอหลักสูตรด้านการออกแบบได้แก่ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ และสถาปัตยกรรม เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจได้สอบถามถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ
เรียนกับเรายังมีอุปกรณ์การเรียนให้ฟรี! สามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมเป็นงวดได้ และสามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) พร้อมรับทุนการศึกษาสนับสนุนมากมาย
รายละเอียดหลักสูตร : https://arch.rmutp.ac.th/
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดตามข่าวสารของคณะ https://www.facebook.com/arch.rmutp และ https://arch.rmutp.ac.th/