ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

🫰🫰🫰 แนะแนวสุดFUN มันเต็มคาราเบล
วันนี้เรามาให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร และแนะแนวทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดยกิจกรรมเราได้ให้ความรู้พร้อมกับแนะนำ 3 สาขา การออกแบบ ที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯ...แล้วมาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจเรื่องการออกแบบไปพร้อมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพไปพร้อมกับเรานะคะ
รายละเอียดหลักสูตร : https://arch.rmutp.ac.th/