ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษาฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดพิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสการเปิดใช้งานส่วนอาคารที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จในส่วนอาคารเรียนและสำนักงาน ของอาคาร 6 ชั้น 3 ศูนย์โชติเวช และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมในพิธีทำบุญคณะฯ และกิจกรรมถวายพระพรฯ ดังกล่าว
ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ