ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเทียนพรรษา วัดราชาธิวาสวรวิหาร ประจำปี 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยการจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยฯ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม พิธีทำบุญดังกล่าว จัดขึ้น วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร