ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนพรหมบุรี

👉คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 👨‍🦱 👩 ซึ่งจัดโดย #มูลนิธิพลังน้ำใจไทย และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนพรหมบุรี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โดยตัวโครงการฯ #มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์พื้นที่การศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 ในการระดมทุนในด้านการฟื้นฟูด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ การซ่อมแซมสถานที่และอาคาร สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงช่วยเหลือครูและนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้โรงเรียนฟื้นกลับมาเป็นสถานศึกษาของเยาวชนให้ได้เร็วที่สุด
#สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ในด้านทักษะวิชาชีพ “การพิมพ์สกรีน”ให้แก่นักเรียนและครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก เพื่อให้เกิดทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างราย
และ #สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ลงพื้นที่ในการวางผังบริเวณ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงเรียน ห้องน้ำ และสถานที่ต่าง ๆเพื่อตอบรับกับความต้องการในการใช้งานงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากทางมูลนิธิพลังน้ำใจไทย
เครดิตภาพ : ทีมงาน EISA (ไทยเบฟ)