ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ “วันแม่แห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสงฆ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้