ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศ-59

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559

ภาพบรรยากาศ