โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ไม่ให้สาปสูญไป โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดอ่างทอง

ภาพบรรยากาศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.