อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะวิชาชีพ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด […]