เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการและแข่งขันทักษะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสัปดาห์วิชาการและแข่งขันทักษะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ ที่ […]