ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัสรชญาย์ จีนจิตต์มั่น นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม […]