มอบเกียริบัตรทุน-วช

รับเกรียรติบัตรผู้ได้รับการจัดสรรทุนฯ ประเภทบัณฑิตศึกษา จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการจัดสรรทุนฯ ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ […]