โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2559

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี […]

ประชุมวางแผนงานในการลงพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2-3 ของสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกันประชุมวางแผนงาน ในการลงพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน […]