ร่วมออกบูธในโครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธในโครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง […]

นักศึกษารับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ: ตลาดริมน้ำ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2567 […]

วิทยากรโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 […]

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ภายใต้ธีม “ธีสิส ลำซิ่ง” ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาปัตยฯ เปิดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ภายใต้ธีม “ธีสิส ลำซิ่ง” […]

เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานสีน้ำและลายเส้นสถาปัตยกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สีน้ำในงานสถาปนิก 67

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานสีน้ำและลายเส้นสถาปัตยกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สีน้ำในงานสถาปนิก 67 […]

นักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษาในงานสถาปนิก ’67

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษาในงานสถาปนิก ’67 นักศึกษาที่ได้รางวัล ได้แก่ นางสาวศิวปริยา […]

รางวัลชนะเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ในการประกวดคลิปโครงการ Shoot/share/care/master modern: competition

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศาสตรา ศรีหาภาค หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่ได้รับ […]

โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 2567 (ASA Architectural Design Student Workshop 2024)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 2567 (ASA Architectural Design […]