ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ […]